Jsme čistě realitní fond

WE ARE A PURELY REAL ESTATE FUND

CHÚNG TÔI LÀ QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

CHILLI FUND s.r.o.
IČ: 097 65 166
Sídlo: Jarmily Kurandové 153/5, Sadová, 612 00 Brno
Datum zápisu: 19.12.2020
Spisová značka: C 345699 vedená u Městského soudu v Praze
ČNB: čj. 2021/010990/ČNB/570 
Datová schránka: kdg69e

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle §15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF‘‘).

ZISIF: § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“)

WHISTLEBLOWING – Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve společnosti CHILLI FUND s.r.o. ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů